Nosenie slúchadiel

 1. Nasaďte si slúchadlá na uši.

  Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.

  Slúchadlá si na hlavu nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením (ľavá) sa nachádza ramienkový mikrofón.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle

  A: ramienkový mikrofón

 2. Nastavte polohu ramienkového mikrofónu tak, aby bol blízko vašich úst.