Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Počítač alebo PS5™ sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie počítača alebo PS5.
 1. Prepnite posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom do polohy PC alebo PS5 podľa pripojeného zariadenia.

 2. Zapnite počítač alebo PS5.
 3. Pripojte USB vysielač s prijímačom do portu USB počítača alebo PS5.

  Rada

  • Pri pripájaní USB vysielača s prijímačom k zariadeniu PS5 ho pripojte k portu USB na prednej strane zariadenia PS5.
 4. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

  INZONE H9:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

  Približne na 5 sekúnd rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo).

  Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k USB vysielaču s prijímačom (bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie).

  Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

  Keď je režim Bluetooth vypnutý a bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené, ľavý a pravý kruhový indikátor (biely) budú rýchlo blikať. Po pripojení sa mení na pomaly blikajúci.


  INZONE H7:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

  Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (napájanie) (biely).

  Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k USB vysielaču s prijímačom (bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie).

  Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

  Keď sa bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nevytvorí, indikátor (napájanie) (biely) bude pomaly blikať. Po pripojení bude indikátor (napájanie) (biely) blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

 5. Po pripojení k počítaču vyberte ako zvukové zariadenie slúchadlá.
  • Výstupné zvukové zariadenie, napríklad hry: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
  • Vstupné/výstupné zvukové zariadenie, napríklad hlasový čet: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Poznámka

 • Ak zariadenie nerozpozná mikrofón slúchadiel skontrolujte, či je posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom správne nastavený.
 • Ak sa slúchadlá nedokážu pripojiť k počítaču ani k PS5 prostredníctvom bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia, minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom, aby sa spárovali.
 • USB vysielač s prijímačom pripojte priamo k počítaču alebo zariadeniu PS5, nie cez rozbočovač USB.