Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)

Ak zapnete funkciu potlačenia hluku, môžete si vychutnávať hry bez rušenia okolitým hlukom.

 1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

  Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

 2. Stlačením tlačidla NC/AMB prepnete na funkciu potlačenia hluku.

  Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

  Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku je zapnutá.

  Režim okolitého zvuku: ZAP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim okolitého zvuku je zapnutý.

  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté.

Rada

 • Nastavenia funkcie potlačenia hluku a režimu okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou softvéru „INZONE Hub“.
 • Vo výrobných nastaveniach je funkcia potlačenia hluku pri zapnutí slúchadiel vypnutá. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.
 • V softvéri „INZONE Hub“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní tlačidla NC/AMB.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP.
  • Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.