Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.

 1. Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

  Použite dodaný kábel USB Type–C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

  Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový).


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci napájací adaptér USB (A)


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci napájací adaptér USB (A)

  A: Napájací adaptér USB

 2. Minimálne 8 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie) a tlačidlo (Bluetooth).

  INZONE H9:


  INZONE H7:

  Slúchadlá sa resetujú.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.