Batéria sa nedá nabiť.

  • Používajte dodaný kábel USB Type–C.
  • Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do slúchadiel a do sieťového adaptéra USB, počítača alebo PS5™ alebo či je sieťový adaptér USB pevne pripojený do napájacej zásuvky.
  • Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
  • Skontrolujte, či PS5 nie je v režime spánku. Ak je v režime spánku, ukončite tento režim alebo zmeňte nastavenia PS5 tak, aby sa porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.
  • Aktualizujte OS počítača alebo systémový softvér zariadenia PS5 na najnovšiu verziu.
  • Reštartujte počítač alebo PS5 a skontrolujte, či sa situácia zlepšila.
  • Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
  • Resetujte slúchadlá.
  • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.