Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

  1. Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

    Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie Bluetooth je odpojené.

  2. Vypnite režim Bluetooth alebo vypnite slúchadlá.

    Pri vypínaní režimu Bluetooth začujete zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je vypnutý.

    Pri vypínaní slúchadiel začujete zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.

Rada

  • Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.