Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.


INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci umiestnenia ovládača hlasitosti (A) a tlačidla Bluetooth (B)


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci umiestnenia ovládača hlasitosti (A) a tlačidla Bluetooth (B)

A: ovládač VOL (hlasitosť) /+

B: tlačidlo (Bluetooth)


Jednotlivé ovládače a tlačidlá majú nasledujúce funkcie:

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Ovládač VOL (hlasitosť) /+

 • Zvýšenie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany +.
 • Zníženie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany .

Tlačidlo (Bluetooth)

 • Prijatie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas prichádzajúceho hovoru.
 • Odmietnutie hovoru: počas prichádzajúceho hovoru podržte približne 2 sekundy.
 • Ukončenie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas hovoru.
 • Zrušenie odchádzajúceho hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas odchádzajúceho hovoru.


Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Ovládač VOL (hlasitosť) /+

 • Zvýšenie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany +.
 • Zníženie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany .

Tlačidlo (Bluetooth)

 • Prijatie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas prichádzajúceho hovoru.
 • Ukončenie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas hovoru.
 • Zrušenie odchádzajúceho hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas odchádzajúceho hovoru.