Čas nabíjania je príliš dlhý.

  • Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
  • Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type–C.
  • Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
  • V ostatných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, reštartujte počítač alebo PS5™ a zopakujte postup pripojenia USB.
  • Ak sa problém nezlepší ani po reštartovaní počítača alebo PS5 a po opätovnom pokuse o pripojenie USB, pripojte slúchadlá k napájacej zásuvke a nabite ich.