Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

INZONE H9:

Ak je batéria slúchadiel dostatočne nabitá, po zapnutí slúchadiel sa približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

INZONE H7:

Ak je batéria slúchadiel dostatočne nabitá, po zapnutí slúchadiel sa približne na 2 sekundy rozsvieti indikátor (napájanie) (biely).

Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel 20 % alebo menej

Zaznie zvukové upozornenie a indikátor nabíjania (oranžový) bude približne 15 sekúnd blikať. Čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybije, zaznie zvukové upozornenie a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Používanie slúchadiel pripojených k počítaču

Keď sú slúchadlá pripojené k počítaču, na obrazovke „INZONE Hub“ sa zobrazí ikona označujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie v 4 úrovniach: „100%“, „70%“, „50%“ a „20%“.

Poznámka

  • Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.