Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany

Bežné

 • Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
 • Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP Bluetooth.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
 • Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
  • Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
  • Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
  • Ukončite aplikáciu na prvom zariadení.
  • V časti [Manage Connected Device] sekcie [Device Currently Being Connected] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a spustite prehrávanie.

Keď sa pripájate k počítaču

 • Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
 • Reštartujte hudobnú alebo video aplikáciu.
 • Pri používaní aplikácie na videohovory v počítači skontrolujte, či sú slúchadlá a počítač prepojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
  Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

Keď sa neprehráva zvuk len na jednej strane

 • V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (profil hands-free)/HSP (profil slúchadlá)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.