Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

  • Spustenie funkcie vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivovanie aplikácie Google app na smartfóne so systémom Android alebo funkcie Siri na smartfóne iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo na približne 2 sekundy alebo dlhšie.

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

  • Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

  • Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.
  • Odmietnutie hovoru: Stlačte a podržte tlačidlo na približne 2 sekundy alebo dlhšie.

Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

  • Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.


Odchádzajúci hovor

  • Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

  • Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Počas hovoru

  • Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Poznámka

  • Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.