Nosenie slúchadiel

 1. Vložte si slúchadlá do oboch uší.

  Slúchadlá si nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (A) na ľavom slúchadle

  A: Hmatový bod


  Dbajte na to, aby ste počas nasadzovania slúchadiel do uší nestlačili tlačidlo.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie tlačidiel (B) na ľavom a pravom slúchadle

  B: Tlačidlá (ľavé, pravé)

 2. Nastavte slúchadlá tak, aby priliehali k ušiam.

  Potočte slúchadlom, aby sa koncovka nástavca slúchadla zasunula hlbšie do ucha.

Rada

 • Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku 2 , ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

 • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
 • Prečítajte si krok 2 a skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Rada

 • Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.