Počas prehrávania hudby počuť hluk.

 • Keď používate slúchadlá počas chôdze alebo behu, cez svoje telo môžete počuť zvuky vibrácií, avšak ide o vlastnosť výrobku, nie o poruchu.
 • Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových vstupoch, vetracích otvoroch alebo časti s mikrofónom zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „Keď ste skončili s používaním slúchadiel“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
 • Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Ak sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť a môžete počuť zvuk upozornenia. Tento zvuk vám oznamuje, že sa nastavenia zmenili.
  Ak chcete tento zvuk oznámenia deaktivovať, vypnite ho v nastaveniach prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak prikryjete oblasť mikrofónu ľavého alebo pravého slúchadla napríklad rukou, alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môže zaznieť pískanie (spätná väzba). Nejde o poruchu. V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.
 • Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.