Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

  1. Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

    Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie Bluetooth bolo zrušené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo).

  2. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

    Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

    Slúchadlá sa vypnú.

Rada

  • Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.