Vypnutie slúchadiel

 1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

  Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

  Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá automaticky vypnú.

Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa slúchadlá vypnú automaticky. Slúchadlá tiež môžete nastaviť tak, aby sa nevypínali automaticky.

Rada

 • Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.