Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

  • V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačenia šumu nevšimnete, alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
  • Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia šumu slabší alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasaďte.
  • Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
  • Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
  • Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
  • Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

    Obrázok znázorňujúci umiestnenie mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle

    A: Mikrofóny (ľavý, pravý)