Nízka hlasitosť zvuku

 • Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo hlasitosť.
  Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
  • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
 • Upravte hlasitosť pomocou pripojeného zariadenia.
  Počas prehrávania hudby možno hlasitosť upraviť pomocou slúchadiel.
 • Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia.
 • Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
 • Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo otvore mikrofónu zostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť. Nejde však o poruchu. Prečítajte si časť „Keď ste skončili s používaním slúchadiel“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.
  V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.
  Ak je hlasitosť nízka aj po tom, ako upravíte hlasitosť pripojeného zariadenia, nastavte hlasitosť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.