Vyskytne sa bolesť uší.

  • Ak máte pocit, že veľkosť koncovky nástavcov slúchadiel nie je pre vás vhodná, vymeňte ju. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
  • Ak máte slúchadlá nasadené pridlho, môžu vás začať bolieť uši. Slúchadlá používajte s príležitostnými prestávkami.