Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

 1. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

  Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

 2. Stlačte tlačidlo ľavého slúchadla, čím zmeníte nastavenia funkcie potlačenia šumu.

  Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.


  Režim okolitého zvuku: ZAP.

  Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

  Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

  Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať funkciu potlačovania hluku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Rada

 • Vypnúť/zapnúť funkciu potlačovania hluku alebo nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď stlačíte tlačidlo na ľavom slúchadle.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP.
  • Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

 • Ak nepoužijete dodávané koncovky nástavcov slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
 • Ak slúchadlá nemáte nasadené na ušiach správne, funkcia potlačovania hluku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
 • Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.