Nepočuť druhú osobu alebo hlasitosť hovoru je nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo jej hlasitosť hovoru je nízka.

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
 • Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia* aplikácie na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-C700N Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-C700N Hands-Free)].

  *Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

  ** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

 • Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.
  Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
  • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
 • Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.