Výmena koncoviek nástavcov slúchadiel

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nástavcov slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

 • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
 • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.


Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy

Veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek nástavcov slúchadiel.

Veľkosť SS: 1 prúžok

Veľkosť M: 3 prúžky

Veľkosť LL: 5 prúžkov

 1. Odpojte koncovku nástavca slúchadla.

  Ak chcete vytiahnuť koncovku nástavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovku nástavcov slúchadiel vytiahnite.

  Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nástavca slúchadla.

  Obrázok vybratia koncovky nástavca slúchadla otáčaním smerom od slúchadla

 2. Pripojte koncovku nástavca slúchadla.

  Koncovku nástavca slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku nástavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

  Obrázok nasadenia vyčnievajúcej časti slúchadla s drážkou koncovky nástavca slúchadla na pripevnenie koncovky nástavca slúchadla