Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.

V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

Keď vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Priradenie funkcií tlačidlám na slúchadlách

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií tlačidlám pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.


Rada

  • Vo výrobných nastaveniach je funkcia prehrávania hudby priradená pravému slúchadlu.
    Ak počúvate hudbu len cez pravé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou tlačidla na pravom slúchadle.
    Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
  • Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
  • Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou používaného slúchadla. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

  • Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
  • Ak používate len jedno slúchadlo, zostávajúca úroveň nabitia batérie môže byť v ľavom a pravom slúchadle odlišná.