Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

 1. Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.
 2. V počítači spustite aplikáciu na videohovory.
 3. Skontrolujte nastavenia * aplikácie na videohovory.
  • Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie ( HFP / HSP ), nie pripojenia na prehrávanie hudby ( A2DP ). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
  • V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Pripojenie ([ Headphones (WF-C700N Stereo)]** slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
  • V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
  • V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WF-C700N Hands-Free)] ** alebo pripojenia na prehrávanie hudby [ Headphones (WF-C700N Stereo)] ** nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WF-C700N]. V tom prípade zvoľte možnosť [WF-C700N].
  • Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

  *Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

  ** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada