Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

 1. Vložte si slúchadlá do oboch uší.

  Pozrite si časť „Nosenie slúchadiel“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá na ušiach.

 2. Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
 3. Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.
 4. Nastavte hlasitosť stlačením tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle.
  • Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo na pravom slúchadle najmenej 4-krát.

   Po opakovaných stláčaniach tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.

  • Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle najmenej 4-krát.

   Po opakovaných stláčaniach tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zníži o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

 • Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
 • V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
 • Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
 • Ak ste pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ zmenili funkciu priradenú tlačidlu na [Volume Control], môžete upravovať hlasitosť aj na slúchadlách.
 • Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
  Ak máte v uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou tlačidla na pravom slúchadle.
  Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
  Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

 • Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
 • Ak zmeníte funkciu tlačidla na [Volume Control] alebo [Not Assigned] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upravovať hlasitosť stlačením tlačidla 4- alebo viackrát na strane, kde je funkcia priradená.
  • Ak zmeníte funkciu tlačidla na pravom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na pravom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezvýši.
  • Ak zmeníte funkciu tlačidla na ľavom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na ľavom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezníži.
 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.