Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti slúchadiel

 1. Tlačidlá (ľavé, pravé)

 2. Mikrofóny (ľavý, pravý)

  Sníma váš hlas pri telefonovaní a šum (pri používaní funkcie potlačenia šumu).

 3. Koncovky nástavcov slúchadiel (ľavá, pravá)

 4. Hmatový bod

  Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

 5. Vetracie otvory (ľavý, pravý)

 6. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)

 7. Značka (ľavé)

 8. Značka (pravá)

 9. Vstavané antény (ľavá, pravá)


Nabíjacie puzdro

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti nabíjacieho puzdra

 1. Veko

 2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)

  Indikuje stav napájania, komunikácie alebo nabíjania slúchadiel.

 3. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

  Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

 4. Port USB Type–C

  Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.