Ochranné známky

  • Microsoft, Windows a Windows Media sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
  • App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
  • IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
  • Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
  • Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
  • USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
  • DSEE je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
  • Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.