Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

  1. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

    Slúchadlá sa automaticky zapnú.

    Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá vypnú. V takom prípade sa slúchadlá zapnú podržaním tlačidiel na oboch slúchadlách približne 2 sekundy alebo dlhšie. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa slúchadlá vypnú automaticky. Slúchadlá tiež môžete nastaviť tak, aby sa nevypínali automaticky.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Keď slúchadlá zapínate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, slúchadlá sa prepnú do režimu párovania Bluetooth.

Ak stlačíte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle, keď slúchadlá nie sú pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky.

Ak sa nastavenia potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovajú.