Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

 • Prehrávanie/pozastavenie: Krátko stlačte tlačidlo raz.
 • Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Rýchlo stlačte tlačidlo dvakrát.
 • Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Rýchlo stlačte tlačidlo trikrát.
 • Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo najmenej 4-krát.
  Po opakovaných stláčaniach tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.
  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ľavé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

 • Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo najmenej 4-krát.
  Po opakovaných stláčaniach tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zníži o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.
  Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ak v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zmeníte funkciu priradenú tlačidlu na [Volume Control], môžete pomocou tlačidla, ktorému je priradená daná funkcia, vykonávať nasledujúce operácie.

 • Zvýšenie hlasitosti: Jedným stlačením tlačidla počas prehrávania hudby zvýšite hlasitosť o 1 stupeň.
 • Zníženie hlasitosti: Podržaním tlačidla počas prehrávania hudby plynule znížite hlasitosť. Pri požadovanej úrovni hlasitosti tlačidlo uvoľnite.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

 • Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
 • Ak zmeníte funkciu tlačidla na [Volume Control] alebo [Not Assigned] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upravovať hlasitosť stlačením tlačidla 4- alebo viackrát na strane, kde je funkcia priradená.
  • Ak zmeníte funkciu tlačidla na pravom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na pravom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezvýši.
  • Ak zmeníte funkciu tlačidla na ľavom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na ľavom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezníži.
 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
 • Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
 • Keď používate iPhone, funkcia Siri sa dá aktivovať stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle.