Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
 1. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
 2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

  Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3 .

 3. Vyberte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

  2. Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [WF-C700N].

   Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje položka [WF-C700N], pokračujte krokom 3.

  3. Kliknite na položku [More sound settings].

  4. Na karte[Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WF-C700N], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

   Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  5. Na karte [Recording] vyberte položku [WF-C700N], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

 • Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.