Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

 1. Zapnite funkciu Siri.

  V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

  Činnosť opísaná vyššie je príklad.Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

  Poznámka:Podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

 2. Nasaďte si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.
 3. Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte tlačidlo na pravom slúchadle, kým sa neaktivujte funkcia Siri.

  Siri sa aktivuje.

 4. Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)


  Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka

 • Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „ Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
 • Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón).V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
 • Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.