Licencie

  • Použitie štítka „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
  • Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
    https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
  • Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.