Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný čas prevádzky
AAC Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Max. 7,5 hodiny
AAC Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 7,5 hodiny
AAC VYP. Max. 10 hodín
SBC Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Max. 7 hodín
SBC Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 7 hodín
SBC VYP. Max. 9 hodín
 • Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.
 • Ak ste v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vykonali nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
  • Ekvalizér
  • DSEE
  Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Max. 5 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 5 hodín
VYP. Max. 5 hodín

Rada

 • Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

 • Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
 • V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.