Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia

Vodoodolnosť slúchadiel

 • Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
 • Parametre vodoodolnosti týchto slúchadiel sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.
  V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.
  IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
 • Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné.
  Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
  • Zvuky nie je počuť zreteľne.
  • Efekt potlačovania hluku je oslabený.
  • Počuť nezvyčajné zvuky.
  • Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na: sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na: iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

V záujme ochrany slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

 • Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
 • Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
 • Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
 • Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
 • Ak sa slúchadlá namočia:
  1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

  2. Zložte koncovky nástavcov slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.

  3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 5-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

  4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

 • Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote.
  Na opravy v prípade neošetrenej poruchy sa nevzťahuje bezplatná záruka.

 • Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.
 • Nohavice alebo košele neperte so slúchadlami vo vreckách.

 • Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.