Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

: Rozsvieti sa nazeleno/ : Rozsvieti sa naoranžovo/ : Rozsvieti sa namodro/-: Nesvieti


Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.

Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre.


Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra, alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania, sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac

  - - - - - - - (rozsvieti sa nazeleno približne na 6 sekúnd)

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %

  - - - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 6 sekúnd)

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %

  - - - - - - - (zhasne)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac

  - - - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na 3 sekundy)

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %

  - - - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo na 3 sekundy)

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %

  - - - - - - - (zhasne)

Stav nabíjania

 • Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra

  (rozsvieti sa naoranžovo)

 • Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra

  - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne)

 • Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené

  - - - - - - - (zhasne)

 • Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra

  - - - - - - (počas nabíjania sa rozsvieti naoranžovo, potom približne na 0,5 sekundy zhasne a potom sa znovu rozsvieti naoranžovo)

 • Abnormálna teplota nabíjania

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane dvakrát bliká naoranžovo v intervale približne 1 sekundu)

 • Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť

  - - - - - - - - - - (opakovane pomaly bliká naoranžovo v intervale približne 0,5 sekundy)

 • Abnormálna kombinácia ľavého a pravého slúchadla

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane trikrát bliká naoranžovo v intervale približne 1,3 sekundy)

Stav pripojenia Bluetooth

 • Režim párovania

  - - - - - - - - - - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro)

 • Proces pripájania dokončený

  ... (10-krát zabliká namodro)

  Indikuje, že jedno alebo obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné