Kvalita zvuku je nízka alebo počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.

 • Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.
  Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
  • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
 • Ak stlačíte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle, keď slúchadlá nie sú pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
 • Znížte hlasitosť zariadenia prehrávania, ak je veľmi vysoká.
 • Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
 • Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
 • Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd znížená (ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.
  Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 • Niektoré zariadenia, ktoré vysielajú nadzvukové vlny navrhnuté na odpudenie hlodavcov, môžu byť príležitostne namontované pri vstupoch do obchodných prevádzok alebo staníc metra. V blízkosti takýchto zariadení môžu nadzvukové vlny spôsobiť hluk alebo možno zo slúchadiel počuť nezvyčajné zvuky. Opustite miesto, kde počujete hluk alebo nezvyčajné zvuky, alebo vypnite funkciu potlačenia šumu/režim okolitého zvuku v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.