Účinnosť potlačenia šumu nie je dostatočná.

 • Skontrolujte, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá.
 • Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.
  Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
  • Vymeňte koncovky nástavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nástavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nástavca slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasaďte tak, aby koncovky nástavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
 • Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
 • Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, zaznamenáva sa činnosť používateľa, ako je chôdza alebo beh. V závislosti od týchto činností sa môže automaticky nastaviť funkcia potlačovania hluku alebo aktivovať Režim okolitého zvuku.
  Aby ste využili plný potenciál funkcie potlačenia šumu, vypnite funkciu Adaptívne ovládanie zvuku a v prípade potreby zapnite funkciu potlačenia šumu manuálne.