Informácie o tlačidlách slúchadiel

Stlačením tlačidla môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení funkcie potlačenia šumu.


Niektoré z dostupných operácií

Ľavé Pravé
Jedno stlačenie Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dve stlačenia Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru
Tri stlačenia Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
4 alebo viac stlačení Zníženie hlasitosti Zvýšenie hlasitosti
Stlačenie a podržanie Zapnutie slúchadiel
Odmietnutie hovoru
Zapnutie slúchadiel
Odmietnutie hovoru
Aktivácia alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google app/Siri)


Rada

  • Funkcie priradené tlačidlu na ľavom a pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Môžete napríklad zmeniť priradenie funkcie prehrávania hudby, ktorá je z výroby priradená tlačidlu pravého slúchadla, na tlačidlo ľavého slúchadla.
    Môžete zmeniť aj nastavenia, ktoré nepriraďujú funkciu prehrávania hudby, potlačenia šumu, režim okolitého zvuku a funkciu nastavovania hlasitosti pri prehrávaní a pod.