Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení budú zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  • Pri vstupe do režimu párovania: „Pairing“ (Párovanie)
  • Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
  • Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

Poznámka

  • Zmena jazyka hlasových oznamov trvá najviac približne 6 minút.
  • Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.
  • Ak po zmene jazyka pre hlasové oznamy alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel nie je počuť hlasové oznamy, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.