Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia šumu, stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle.

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku deaktivujete stlačením tlačidla ľavého slúchadla.

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.


Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať režim okolitého zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Rada

 • Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložili v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď stlačíte tlačidlo na ľavom slúchadle.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP.
  • Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačovania hluku: ZAP. Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

 • V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
 • Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na VYP.
 • Ak nemáte slúchadlá správne nasadené v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
 • Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.
 • Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.