Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

 1. Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

  V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

  Činnosť opísaná vyššie je príklad.Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

  Poznámka:Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

  Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

  Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

 2. Nasaďte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.
 3. Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, približne 2 sekundy alebo dlhšie podržte tlačidlo na pravom slúchadle.

  Aplikácia Google app sa aktivovala.

 4. Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Google app.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)


  Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

  Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

 • Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
 • Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón).V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
 • Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
 • Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.