Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Kábel USB Type-C® (USB-A – USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)

Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (SS/M/LL po 2 ks)

  • Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nástavcov slúchadiel veľkosti M.

    Veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek nástavcov slúchadiel.

    Veľkosť SS: 1 prúžok

    Veľkosť M: 3 prúžky

    Veľkosť LL: 5 prúžkov

Nabíjacie puzdro (1)


Poznámka

  • Koncovky nástavcov slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek nástavcov slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte sériu EP-EX11 * (predávajú sa samostatne).

*V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.