Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

 1. Odpojte koncovku nástavca slúchadla.

  Ak chcete vytiahnuť koncovku nástavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovku nástavcov slúchadiel vytiahnite.

  Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nástavca slúchadla.

  Obrázok vybratia koncovky nástavca slúchadla otáčaním smerom od slúchadla

 2. Slúchadlá vyčistite.

  Čistenie slúchadiel

  Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

  Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

  Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.

  Čistenie mikrofónov

  Odstráňte všetky nečistoty na mriežke slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou.

  Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nevtlačili hlboko do mriežky.

  Čistenie nabíjacích portov

  Ak na nabíjacích portoch slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra necháte nečistoty alebo vlhkosť, napríklad pot a pod., môže dôjsť ku korózii nabíjacieho portu a to môže brániť v nabíjaní.

  Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

  Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.


  Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

  • Slúchadlá

   Obrázok znázorňujúci umiestnenie nabíjacích portov (A) na ľavom a pravom slúchadle

   A: Nabíjacie porty slúchadiel (ľavý, pravý)

  • Nabíjacie puzdro

   Obrázok znázorňujúci umiestnenie ľavého a pravého nabíjacieho portu (B) v nabíjacom puzdre

   B: Nabíjacie porty nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)

  Čistenie zvukových vývodov

  Odstráňte všetky nečistoty, ako napríklad ušný maz, zo zvukových výstupov a drážok slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou.

  Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nevtlačili hlboko do slúchadla.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie zvukového výstupu (C) a drážky (D) na slúchadle

  C: Zvukový výstup

  D: Drážka

  Čistenie priestorov na slúchadlá v nabíjacom puzdre

  Priestory, kam sa vkladajú koncovky nástavcov slúchadiel, vyčistite napríklad vatovou tyčinkou.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ľavého a pravého výklenku na slúchadlá (E) v nabíjacom puzdre

  E: Priestory na slúchadlá v nabíjacom puzdre (ľavý, pravý)

  Vysušenie slúchadla

  Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.

 3. Pripojte koncovku nástavca slúchadla.

  Koncovku nástavca slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku nástavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

  Obrázok nasadenia vyčnievajúcej časti slúchadla s drážkou koncovky nástavca slúchadla na pripevnenie koncovky nástavca slúchadla

  Ak nie je koncovka nástavcov slúchadiel riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

 4. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.