Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.
 1. Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.
 2. Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

  Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

  Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

  Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

  Môžete hovoriť pomocou mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

  Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

  Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite hovor na slúchadlá.

 3. Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
 4. Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a ukončite hovor.

  Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
 • Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

 • Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
 • Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
 • Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
 • V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.