Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

 1. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

  Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2 .

 2. Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

  Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

  Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.