Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Resetujte slúchadlá po jednom.

  1. Vložte jedno slúchadlo do nabíjacieho puzdra.

    Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

  2. Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

    Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

    Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

  3. Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.
  4. Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra a začnite s používaním od kroku 1 s druhým slúchadlom.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako resetovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/