Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Keď bude vydaný najnovší softvér pre vaše slúchadlá, na obrazovke aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa zobrazí oznámenie. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.


Softvér slúchadiel môžete aktualizovať nasledujúcim spôsobom.

 1. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

 2. Spustite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.
 3. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
  Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
 • Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
  • Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  • Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
  • Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
  • Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
  • Pre aktualizáciou softvéru vypnite režim šetrenia batérie * svojho mobilného zariadenia.
   V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

  *Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.