Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth , čo vám umožní nasledujúce funkcie.

 • Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov

  V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

 • Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami

  Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného vytvorenia pripojenia Bluetooth.

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si na jedno z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

 1. Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
 2. Ovládaním zo zariadenia, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
 3. Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 4. Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k slúchadlám prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už cez pripojenie Bluetooth pripojené 2 zariadenia, pripojenie Bluetooth k zariadeniu, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, bude zachované, a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu sa ukončí. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

 • Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
 • Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustite prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.
  Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

 • Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom cez pripojenie Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
 • Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia.
  Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, v slúchadlách budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia.