Automatyczne wyłączanie zasilania

Jeśli przez 15 minut spełnione są poniższe warunki, głośnik automatycznie wyłączy się.

Głośnik jest w trybie BLUETOOTH

 • Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji z użyciem głośnika.
 • Nie nawiązano połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub telefonem komórkowym z użyciem profilu HFP/HSP.
  HFPHSP to profile BLUETOOTH.
  HSP (Headset Profile): umożliwia telefonowanie/obsługę telefonu komórkowego.
  HFP (Hands-Free Profile): umożliwia telefonowanie z wolnymi rękami/obsługę telefonu komórkowego.
 • Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH, ale nie odtwarza muzyki (dźwięku).

Głośnik jest w trybie AUDIO IN

 • Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji z użyciem głośnika.
 • Urządzenie audio podłączone do gniazda AUDIO IN nie odtwarza muzyki (dźwięku) lub poziom dźwięku w urządzeniu podłączonym do gniazda AUDIO IN jest zbyt niski.
 • Żadne urządzenie BLUETOOTH nie zostało połączone z głośnikiem przy użyciu profilu HFP/HSP.

Uwaga

 • Jeśli przez 15 minut spełnione są poniższe warunki, głośnik automatycznie wyłączy się nawet wówczas, gdy trwa ładowanie urządzenia USB podłączonego do portu DC OUT ONLY (USB). Kiedy głośnik zasilany jest tylko z wbudowanego akumulatora, po wyłączeniu go zostanie wstrzymane ładowanie.