Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 7)

Parowanie to proces wzajemnego rejestrowania informacji o urządzeniach BLUETOOTH, które mają zostać połączone bezprzewodowo.

Aby możliwe było nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy, urządzenie musi zostać sparowane z głośnikiem. Te same czynności należy wykonać w celu sparowania innych urządzeń.

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Upewnij się, że komputer jest wyposażony w funkcję łączności bezprzewodowej BLUETOOTH.
 • Umieść głośnik w odległości około 1 m od komputera.
 • Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator.
 • Przygotuj instrukcję obsługi komputera.
 • Zatrzymaj odtwarzanie w komputerze.
 • Zmniejsz głośność w komputerze i głośniku, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 • Włącz funkcję BLUETOOTH w komputerze. Szczegółowych informacji o włączaniu funkcji BLUETOOTH i sprawdzaniu, czy komputer ma funkcję BLUETOOTH, należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Włącz reprodukcję dźwięku przez głośniki komputera. Jeśli reprodukcja dźwięku przez głośniki komputera jest Wyciszona (wyłączona), nie będzie słychać dźwięku z głośników BLUETOOTH.
  • Wyciszone (wyłączone) głośniki komputera

  • Włączone głośniki komputera

 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.

  • Kiedy głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie, wskaźnik (BLUETOOTH) zaczyna szybko migać na biało, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania. Przejdź do czynności .
  • W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
 2. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wyemitowana zostanie informacja głosowa, a wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na biało.

  Głośnik przejdzie w tryb parowania.

 3. Wykonaj procedurę parowania z komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Urządzenia i drukarki].
  2. Kliknij opcję [Dodaj urządzenie].

  3. Wybierz [SRS-XB40] i kliknij [Dalej].

   Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się żądanie podania hasła*, wprowadź „0000”.

   Jeśli opcja [SRS-XB40] nie pojawia się na ekranie, powtórz procedurę od czynności .

   * Hasło może być określane mianem „kod PIN”, „numer PIN”, „Password” itp.

  4. Kiedy pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk [Zamknij].

   Rozpocznie się instalacja sterownika.

   W czasie instalacji w lewym dolnym roku ikony [SRS-XB40] widać znak „”. Kiedy znak „” zniknie, instalacja sterownika jest zakończona. Przejdź do następnej czynności (podczynności 5).

   Instalacja może być procesem długotrwałym. Zależy to od komputera. Jeśli instalacja sterownika potrwa zbyt długo, funkcja automatycznego wyłączania zasilania spowoduje wyłączenie głośnika. W takim przypadku trzeba ponownie włączyć głośnik.

  5. Dwukrotnie kliknij ikonę [SRS-XB40] w grupie [Urządzenia].

  6. Kliknij opcję [Słuchaj muzyki].

   Po podłączeniu głośnika pojawi się znak zaznaczenia.

 4. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) przestał migać i zapalił się na stałe.

  Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje zapalony. Można słuchać muzyki z komputera.

Wskazówka

 • Szczegółowych informacji o obsłudze komputera należy szukać w jego instrukcji obsługi.
 • Jeśli komputer nie ma funkcji bezprzewodowej BLUETOOTH, trzeba do niego podłączyć dostępny w handlu adapter BLUETOOTH.

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika wyłącza się po mniej więcej 5 minutach, co jest sygnalizowane wolnym miganiem wskaźnika (BLUETOOTH). Jednak w przypadku, gdy informacje o sparowaniu nie zostaną zapisane w głośniku, np. po przywróceniu ustawień fabrycznych, tryb parowania nie jest wyłączany. Jeżeli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu, powtórz procedurę od czynności .
 • Raz wykonanego parowania urządzeń BLUETOOTH nie trzeba powtarzać. Wyjątkiem są następujące przypadki:
  • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w trakcie naprawy itp.
  • Głośnik jest już sparowany z 8 urządzeniami i ma być sparowany z kolejnym urządzeniem.
   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane kolejne urządzenie, dane o tym urządzeniu zastąpią dane o parowaniu z najdawniej podłączanym urządzeniem.
  • Po usunięciu z urządzenia BLUETOOTH informacji dotyczących parowania z głośnikiem.
  • Głośnik zostanie zainicjowany.
   Skasowane zostaną wszystkie informacje o parowaniu.
 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale w danej chwili może on odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH (dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.