Wyłączanie funkcji dodawania głośnika

Aby wyłączyć funkcję dodawania głośnika, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk ADD i trzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka

  • Jeśli do gniazda AUDIO IN podłączone jest przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przełącza się w tryb AUDIO IN, a funkcja dodawania głośnika przestaje działać.
  • Funkcja dodawania głośnika nie kończy działania po wyłączeniu głośnika. Po włączeniu takiego głośnika podjęta zostanie próba nawiązania połączenia w trybie dodawania głośnika z drugim głośnikiem z pary. Aby ponownie użyć funkcji dodawania głośnika, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty.
  • Aby używać głośnika, który wcześniej pracował w parze z użyciem funkcji dodawania głośnika, jako samodzielnego urządzenia, naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING, aby włączyć ten głośnik, po czym naciśnij przycisk ADD i trzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, aby wyłączyć funkcję dodawania głośnika.
  • Aby wyłączyć funkcję dodawania głośnika w czasie jej działania, naciśnij przycisk ADD i trzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.